Werkwijze

Werkwijze

Vooraf aan de sessie vindt er een kort intakegesprek plaats. Na dit intakegesprek kun je beslissen of je een afspraak wilt maken voor een eerste coachsessie.

Voor een succesvolle coachsessie is het belangrijk dat het onderwerp waar je inzicht in wilt krijgen naar een heldere vraag wordt vertaald.  Hoe duidelijker de vraag des te duidelijker is de spiegel van het paard. Om de vraag goed helder te krijgen ga ik met je in gesprek over deze vraag. Dit gebeurt al bij het paard buiten in de bak. Als de vraag duidelijk is, mag je met deze vraag contact maken met het paard in de afgezette cirkel en vanuit hier ontrolt zich de sessie als vanzelf.

Daarna hebben we een nabespreking van ongeveer een half uur. We bespreken de belangrijkste inzichten en zetten deze op papier.

Soms is één coachsessie al voldoende om je weer op weg te helpen, soms is het fijn een aantal wekelijkse of tweewekelijkse sessies te krijgen. Je kan na de eerste sessie beslissen of je door wilt gaan.  Gemiddeld duurt een sessie 1,5 uur, inclusief voor- en nagesprek.

Het is ook mogelijk een coachsessie met je eigen paard te krijgen, ik kom dan bij je thuis. Een voorwaarde is dat je de ruimte hebt om een cirkel met een diameter van 16 meter te maken. Je betaalt dan 35 ct per km voor de heen- en terugweg extra, gerekend vanaf Westdorp.

Prijzen

Eerste coachsessie: 75 euro inclusief BTW

Elke daaropvolgende sessie: 50 euro inclusief BTW

Ervaringen

De paardencoaching bij Tineke was heel fijn. Het voelde al snel vertrouwd en veilig. Het heeft me geleerd om op een andere manier naar mezelf te kijken en een negatieve gedachtenstroom te herkennen, eerder te stoppen en te veranderen. En dat al na een korte tijd! Ik vond het een fantastische en waardevolle ervaring.

Ik heb geen ervaring met paarden en dacht altijd dat het eigenzinnige dieren waren, maar niets is minder waar. Paarden zijn heel sociaal en omdat het kuddedieren zijn willen ze juist afstemmen. Na een eerste uitleg over de coaching gingen we naar de paarden. Een van de paarden liep op mij af en ging vlak voor mij staan; hij koos als het ware mij. Het formuleren van een vraag vond ik best lastig, het was meer een verhaal, maar Tineke hielp enorm met het concreet maken van mijn vraag. Eenmaal bij het paard in de ring mocht ik deze vraag een paar keer herhalen. Tijdens de sessie gaf Tineke rustig aanwijzingen. Door het gedrag van het paard kreeg ik antwoord op mijn vraag. Omdat dit antwoord komt via een interactie tussen het paard en mij, kon ik het diep voelen. Een mooie ervaring en meer inzicht in mezelf. Dankjewel!